συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Εφαρμογές

Εφαρμογές

Ελαιοδιαχωριστής - Διαχωριστής υδρογονανθράκων - ελαιοσυλλέκτης
Διαστασιολόγηση διαχωριστή (βορβοροσυλλέκτη, λασποσυλλέκτη, διαχωριστή υδρογονανθράκων) με βάση τις ευρωπαϊκές νόρμες 858-1 και 858-2. Το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί και με τις προτεινόμενες συσκευές που θα επιλέγονται με βάση τις επιλεχθείσες λύσεις.
Υπολογισμός λιποσυλλέκτη
Διαστασιολόγηση λιποσυλλέκτη με βάση τις ευρωπαϊκές νόρμες 1825-1 και 1825-2.
Γρήγορος Υπολογισμός Λιποσυλλέκτη
Υπολογίστε γρήγορα τις διαστάσεις του Λιποσυλλέκτη
Υπολογισμός διαστασιολόγησης μονάδας βιολογικού καθαρισμού
Υπολογίστε τις διαστάσεις των μονάδων βιολογικού καθαρισμού