συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Blog

Blog

Περί Οσμών στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού

Περί Οσμών στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού - PROSPER HELLAS

Περί Οσμών στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού

Καθώς γίνεται εκτενής συζήτηση για το θέμα των οσμών στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού και μετά από πολλές σχετικές ερωτήσεις των πελατών μας, μέσω αυτού του άρθρου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αλλά και πως θα τα αντιμετωπίσετε εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Μ.Ε.Ρ) - PROSPER HELLAS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ)

Λίγα λόγια για τις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) και τους διαχωριστές υδρογονανθράκων

Οι μονάδες ελέγχου ρύπανσης (ΜΕΡ) είναι ειδικές διατάξεις που έχουν ως βασικό στόχο τον διαχωρισμό των ελαφρών πτητικών και μη σαπωνοποιούμενων υδρογονανθράκων (περιλαμβανομένων και των λιπαντικών) από το νερό. Συναντώνται συνήθως σε μεγάλα έργα και εγκαταστάσεις όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα παράλληλα με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην χώρα μας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα οξύνονται. Παρότι γίνεται κάποια προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων και περιβαλλοντικών πολιτικών με σκοπό την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των ρύπων και αποβλήτων, η διαχείρισή των αποβλήτων που δημιουργούντα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ακόμη και σήμερα δεν είναι η ενδεδειγμένη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες. Χρήσεις, προστασία, νομοθεσία, προδιαγραφές - διαστασιολόγηση, συντήρηση - απόρριψη.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ιστολόγια

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr