συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μεγάλοι Διαχωριστές Υδρογονανθράκων - Ελαιοδιαχωριστές

Μεγάλοι Διαχωριστές Υδρογονανθράκων - Ελαιοδιαχωριστές

Μεγάλοι Διαχωριστές Υδρογονανθράκων - Ελαιοδιαχωριστές

Λίγα Λόγια

Ο διαχωριστής υδρογονανθράκων (ελαιοδιαχωριστής) επεξεργάζεται νερά μολυσμένα με υδρογονάνθρακες πριν από την εκροή τους στο σύστημα αποχέτευσης όμβριων ή και ακαθάρτων ή ελεύθερα στο περιβάλλον, σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες, όπως λίμνες, ποτάμια, βιότοποι κ.λπ. Συγκρατεί τα έλαια και γενικότερα υδρογονάνθρακες (κατηγορία Ε13 τοξικών και επικινδύνων για την υγεία υγρών ρύπων)  και τους διαχωρίζει από τα νερά.

Αναλυτικά

Ορολογία

Στην αγορά συναντώνται και ως «ελαιοδιαχωριστές», «ελαιολασποσυλλέκτες», «διαχωριστές ελαίων/νερού», «βορβοροσυλλέκτες», «ελαιοσυλλέκτες», «μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων». Ο διεθνής τους όμως όρος είναι «διαχωριστές υδρογονονανθράκων».

Η λειτουργία του διαχωριστή υδρογονανθράκων (Ελαιοδιαχωριστή  Ελαιολασποσυλλέκτη  Βορβοροσυλλέκτη)

Ο διαχωριστής είναι συνήθως γενικά μία απλή κατασκευή, με μηχανική λειτουργία χωρίς ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας και με σχετικά εύκολη συντήρηση. Απαρτίζεται από δύο θαλάμους:

 • το θάλαμο ή παγίδα λάσπης, που χρησιμεύει για την σύλληψη της αμμώδους σύστασης λάσπης με την συγκράτηση 10% – 20% περίπου των συνήθως αιωρούμενων μικροσωματιδίων
 • το θάλαμο διαχωρισμού, που διαχωρίζει τους μη «σαπωνοποιημένους» υδρογονάνθρακες και έλαια.

Η υπερχείλιση

Κάποιοι διαχωριστές είναι εξοπλισμένοι με εσωτερική διάταξη υπερχείλισης. Η υπερχείλιση εξασφαλίζει σταθερή παροχή επεξεργασίας ανεξάρτητα της εισερχόμενης παροχής υδάτων. Μέρος των εισερχομένων υδάτων όταν εισέλθουν ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες εκτρέπεται προς την έξοδο και γίνεται επεξεργασία της ονομαστικής μόνον παροχής σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και κανόνες.

Ο ρόλος των φίλτρων

Οι διαχωριστές εξοπλίζονται με δυο διαφορετικούς τύπους φίλτρα:

Φίλτρο από πολυουρεθάνη (σπογγοειδές)

 • Οικονομικότερο σε προμήθεια
 • Καμία δυσκαμψία
 • Παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο προοδευτικού φραξίματος
 • Καθαρίζεται δύσκολα και θέλει αντικατάσταση μετά την έμφραξή του που προκαλείται βασικά από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια
 • Κριτήρια επιδόσεων: ωφέλιμος όγκος μόνο ή επιφάνεια και επομένως ο συντελεστής της επιφάνειας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς (δεν χορηγούνται στοιχεία από τους προμηθευτές και δεν είναι εύκολος ο ακριβής προσδιορισμός απόδοσης)
 • Προσφέρει ικανοποιητική συσσωμάτωση. Ο διαχωρισμός γίνεται στη “στατική” φάση
 • Η απόδοση μεταβάλλεται με τον καιρό

Φίλτρο από πολυπροπυλένιο σε κυψελοειδή μορφή τύπου Hydrocompact

 • Aκριβότερο
 • Κατασκευαστική δυσκαμψία
 • Μειωμένος κίνδυνος φραξίματος (διαθέτει προστατευτικό πλέγμα)
 • Εύκολος καθαρισμός με τη λάστιχου νερού και επαναχρησιμοποίηση
 • Κριτήρια επιδόσεων: συντελεστής επιφάνειας και ωφέλιμος όγκος, που δίνεται από τους προμηθευτές
 • Προσφέρει απευθείας συσσωμάτωση και διαχωρισμό λάσπης
 • Η επίδοση Class 1 (δηλ. <5mg υδρογονανθάκων / συνεχίζεται επ' αόριστον καθώς η ισορροπία επιτυγχάνεται γρήγορα (εργαστηριακά αποδεδειγμένα). Αυτό γίνεται με ετήσια συντήρηση

Που τοποθετείται ο διαχωριστής (Ελαιοδιαχωριστής - Ελαιολασποσυλλέκτης)

Ο μεγάλος ελαιοδιαχωριστής, τοποθετείται σε:

 • Αεροδρόμια
 • Αυτοκινητόδρομους - Δρόμους
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Καρνάγια - Λιμάνια
 • Χώρους διάλυσης οχημάτων (Scrap)

Ο μικρός ελαιοδιαχωριστής, τοποθετείται σε:

 • Πρατήρια βενζίνης
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Χώρους στάθμευσης
 • Συνεργεία - Μηχανουργεία

Βρείτε το κατάλληλο ελαιοδιαχωριστή υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις ανάγκες σας εδώ

Videos