συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Συστήματα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

Συστήματα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

Συστήματα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων - Nidaplast

Λίγα Λόγια

Τα συστήματα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση των νερών βροχής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά έργα - εργολαβίες.

Αναλυτικά

Πρόκειται για τα καινοτόμα συστήματα της εταιρείας Nidaplast που διαθέτει η εταιρεία μας αποκλειστικά στην Ελλάδα.

AZbox®: σύστημα αποθήκευσης όμβριων υδάτων κατάλληλο για εύκολη επιθεώρηση και καθαρισμό με νερό υπό πίεση.

Nidaplast EP® & Nidaflow EP® : συστήματα αποθήκευσης όμβριων υδάτων χωρίς καθαρισμό/συντήρηση.

AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

AZbox®: σύστημα αποθήκευσης όμβριων υδάτων κατάλληλο για εύκολη επιθεώρηση και καθαρισμό με νερό υπό πίεση.

Σειρά nidaplast® EP / nidaflow® EP - συστήματα αποθήκευσης και διήθησης ομβρίων υδάτων

Σειρά nidaplast® EP / nidaflow® EP : συστήματα αποθήκευσης και διήθησης όμβριων υδάτων χωρίς καθαρισμό/συντήρηση