συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
PROSPER HELLAS S.A.
Μηχανήματα επεξεργασίας βρόχινων υδάτων, Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού, Συστήματα Πλύσης Τροχών
.
.
PROSPER HELLAS S.A.
Λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από υγρά απόβλητα, διαχείριση αποβλήτων και ρύπων, επεξεργασία λυμάτων
.
.
PROSPER HELLAS S.A.
Καθαρισμός υδάτων, διαχείριση ρύπων, εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και προστασία του περιβάλλοντος
.
.

Prosper Hellas

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων.

Η δραστηριότητα της PROSPER HELLAS S.A. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος...

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Η Εταιρεία μελετάει και συνθέτει τα κατάλληλα προϊόντα και συσκευές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων...

Σχεδιασμός προϊόντος

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων συντήρησης...

Συμβουλές συντήρησης εγκαταστάσεων

Καθοδήγηση των πελατών κατά ορθολογικό τρόπο προς τη σωστή λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους απασχολούν...

Τεχνικές οδηγίες και συμβουλές
Prosper Hellas ΑΕ

Στόχος μας

Η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών από τις εισρέουσες τοξικές ουσίες

Περισσότερα
Προϊόντα

Παρέχουμε εξειδικευμένα Προϊόντα στον τομέα της επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων, διαχείρισης ρύπων, εξοικονόμιση υδάτινων πόρων και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Prosper Hellas ΑΕ -Προϊόντα

Νέα

Ελαιοδιαχωριστές - Αεροδρόμιο Μακεδονία
Εγκατάσταση Διαχωριστή υδρογονανθράκων στην CORAL - SHELL
Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

Εφαρμογές

Εφαρμογές

Βρείτε τον διαχωριστή ή τον λιποσυλλέκτη που χρειάζεστε βάση των αναγκών σας, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές μας

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Blog

Φεβρουάριος 06, 2018

Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα παράλληλα με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην χώρα μας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα οξύνονται. Παρότι γίνεται κάποια προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων και περιβαλλοντικών πολιτικών με σκοπό την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των ρύπων και αποβλήτων, η διαχείρισή των αποβλήτων που δημιουργούντα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ακόμη και σήμερα δεν είναι η ενδεδειγμένη.

Μας εμπιστεύτηκαν

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr