συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Ρυθμιστές ροής & άλλα αξεσουάρ

Ρυθμιστές ροής & άλλα αξεσουάρ

Ρυθμιστές ροής & άλλα αξεσουάρ

Λίγα Λόγια

Ο ρυθμιστής FLOREG είναι ιδανικός για την ρύθμιση παροχής από δεξαμενές εξισορρόπησης πλημμύρας ή θαλάμους εκτροπής όμβριων και βελτιώνει την ευελιξία και κατ' επέκταση την απόδοση των μονάδων στις διακυμάνσεις εισερχόμενης παροχής.