συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Σύστημα Πλύσης Τροχών

Σύστημα Πλύσης Τροχών

Σύστημα Πλύσης Τροχών

Λίγα Λόγια

Πλατφόρμα συστήματος καθαρισμού τροχών που  εγκαθίσταται  σε  υποβαθμισμένη σκυροδετημένη διάβαση

Ενδείκνυται για φορτηγά και εργοταξιακά οχήματα

Αναλυτικά

Περιγραφή και λειτουργία του συστήματος

  • Η πρόσβαση και το πέρασμα του φορτηγού πάνω από την πλατφόρμα του ΝΤΕΚΡΟΤΕΡ, γίνεται με απόλυτη ασφάλεια.
    Το φορτηγό περνάει με μία σταθερή ταχύτητα από 10 έως 15 km/h πάνω από την πλατφόρμα κίνησης οχημάτων.
  • Δημιουργούνται δονήσεις λόγω τωνειδικών διατομών στις ράγες της πλατφόρμας και σε συνδυασμό με τη δράση του νερού, καθαρίζονται οι λάσπες ανάμεσα από τους τροχούς και τις ραβδώσεις τους. Οι τροχοί γυρίζουν περίπου 6 φορές πάνω από την πλατφόρμα, μέσα στο νερό.
    Όλη η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.
  • Δεξιά και αριστερά της πλατφόρμας υπάρχει οδηγός από χάλυβα, πάχους 8mm, που βοηθάει στην σωστή τοποθέτηση και την ασφάλεια του φορτηγού, την ώρα που διασχίζει την πλατφόρμα.
  • Η πλατφόρμα κίνησης οχημάτων, συνδέεται πάνω σε ειδικά στηρίγματα – κοιλοδοκούς – που δίνουν απόλυτη σταθερότητα σε όλο το σύστημα.
    Στην αρχή και στο τέλος, τα στηρίγματα (κοιλοδοκοί) είναι πιο ψηλά ενώ στο κέντρο δημιουργείται ένα βαθύ σημείο.

Από τα 15 μέτρα ράγες τα 13 μέτρα είναι βυθισμένα στο νερό της δεξαμενής.

Videos

Μηχανήματα πλύσης τροχών

Εγκαθίσταται σε μια σκυροδετημένη διάβαση με τμήμα της κάτω από την επιφάνεια του εδάφους

Κατάλληλο για: