Ρ. Φεραίου160 &175, 56626, Συκιές, Θεσσαλονίκη

Ελληνικά
συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Είστε εδώ

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Σχεδιασμός προϊόντος

Η δραστηριότητα της PROSPER HELLAS S.A. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμιση των υδάτινων πόρων.

Προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την επεξεργασία υδάτων φορτομένων με διάφορους ρύπους, πριν αυτά εισέρθουν στο αποχετευτικό δίκτυο και εν συνεχεία στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού ή καταλήγουν με φυσική ροή απευθείας στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτά τα επιβαρυμένα ύδατα είναι:

  • νερά βροχής μετά από ξέπλυμα αδιαπέρατων επιφανειών, όπως οδοστρώματα κλπ.
  • νερά βροχής μετά από ξέπλυμα βιομηχανικών χώρων π.χ. χώρους φόρτωσης- εκφόρτωσης σε εμπορικό λιμάνι, αεροδρόμια κλπ.
  • απόνερα από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως απόνερα από εργασίες στα καρνάγια, πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.
  • απόνερα από επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή τροφίμων όπως επαγγελματικές κουζίνες, παρασκευαστήρια κλπ.
  • οικιακά και επαγγελματικά απόνερα, όπου απαιτείται βιολογικός καθαρισμός

Οι κύριοι τομείς δράσης της Εταιρείας είναι:

  • Μελέτες και εφαρμογές
  • Σχεδιασμός μεθόδων εξυγίανσης
  • Σχεδιασμός καινούργιων προϊόντων
  • Διαχείριση ρύπων και συντήρηση εγκαταστάσεων
  • Συμβουλές
Σχέδια τοποθέτησης μονάδων - Οριζοντιογραφία
Σχέδια τοποθέτησης μονάδων - Τομές
Διάγραμμα σχέδιο εξυγίανσης
Share this: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Σχετικά με εμάς

Η Εταιρεία PROSPER HELLAS S.A. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων, βλαβερών για το φυσικό περιβάλλον, στηρίζοντας την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων. Ο σκοπός της εταιρείας είναι ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας για να έχετε συνεχή ενημέρωση. Στόχος της εταιρίας μας, είναι η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών από τις εισρέουσες τοξικές ουσίες, με γνώμονα πάντοτε τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Νόρμες.

Επικοινωνία

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864