συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Υπολογισμός διαστασιολόγησης λιποσυλλέκτη

Υπολογισμός διαστασιολόγησης λιποσυλλέκτη

Στοιχεία Πελάτη και Υπεύθυνου μελέτης
Στοιχεία Πελάτη
Στοιχεία Υπεύθυνου Μηχανικού-μελετητή
Παροχή απόνερων Qs
Συμπληρώστε τουλάχιστον μια από τις μεθόδους
1η μέθοδο: μετρημένη παροχή
2η μέθοδο: Εξοπλισμός και κρουνοί
ΕίδοςΑριθμός όμοιων μονάδωνΑφαίρεση
Ονομ. διάμ. κρουνούΑριθμός όμοιων μονάδωνΑφαίρεση
3η μέθοδο: Εγκατάσταση
(για κουζίνες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος)
1 μεγάλο ζώο = 1 αγελάδα ή 2.5 γουρούνια
Συντελεστής θερμοκρασίας ft
Συντελεστής ειδικού βάρους fd
(συνιστάται η επιλογή της γενικής θεώρησης fd = 1)
Συντελεστής απορρυπαντικού fr
Παγίδα λάσπης