συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Λίγα Λόγια

Πρόκειται για ατομικά και ομαδικά συστήματα για την διαχείριση των ακαθάρτων, από το μικρό σπίτι στο χωριό ή στα περίχωρα μιας πόλης χωρίς δίκτυο, μέχρι και συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών και μικρές ξενοδοχειακές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά

Μονάδες βιολογικού καθαρισμού

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στην αγορά, συναντώνται ως βιολογικοί βόθροι αν και τεχνικά ο όρος δεν είναι σωστός, καθώς ως βιολογικούς βόθρους θεωρούμε συστήματα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας τα οποία δεν έχουν μεγάλη απόδοση καθαρισμού.

Οι σωστοί όροι είναι:

  • Μονάδες βιολογικού καθαρισμού οικιακή χρήση ή χρήση σε ξενοδοχεία
  • Βιολογικοί καθαρισμοί λυμάτων
  • Προκατασκευασμένες compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού

ΧΡΗΣΗ

Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού καθαρίζουν τα ακάθαρτα κατά 90-95% μέσω αερόβιας επεξεργασίας και ακολούθως τα διοχετεύουν σε απορροφητικό βόθρο μέσα στο έδαφος (όπου αυτό μπορεί να γίνει και επιτρέπεται) ή τα χρησιμοποιούν για υπεδάφια άρδευση. Με την χρήση συστημάτων χλωρίωσης και φίλτρανσης τα επεξεργασμένα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πότισμα κήπου και δένδρων, δίνοντας πολλές εναλλακτικές επαναχρησιμοποίησης (τριτοβάθμια επεξεργασία και ανακύκλωση με εξοικονόμηση νερού).

ΤΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ:

Τα μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων μπορούν να έχουν είτε οικιακή χρήση είτε χρήση σε ξενοδοχειακές μονάδες ή μικρούς οικισμούς.
Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού επιλέγονται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση του κτίσματος με δίκτυο αποχέτευσης. Είναι λοιπόν ιδανικά για τις παραπάνω κατηγορίες κτισμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΝ 125663.
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα συστήματα μας είναι βιολογικός καθαρισμός με αιωρούμενη βιομάζα και μικρή φόρτιση και διαχωρίζονται σε:

  • Προκατασκευασμένες compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού συμβατικής διάταξης εν σειρά
  • SBR (sequence batch reactor) προκατασκευασμένες  compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού
  • Μετατροπή βόθρου Αναβάθμιση δεξαμενής σε βιολογικό καθαρισμό

 

Σηπτικές δεξαμενές

Οι σηπτικές μονάδες καθαρίζουν τα ακάθαρτα κατά 50-60% και ακολούθως τα διοχετεύουν σε απορροφητικό βόθρο μέσα στο έδαφος ( όπου αυτό μπορεί να γίνει και επιτρέπεται).

Πλαστικό Βιολογικό Φίλτρο FPN

Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο για την επεξεργασία λυμάτων 

Πλαστικό Βιολογικό Φίλτρο FPAH με αερισμό

Αερόβιο βιολογικό φίλτρο για την επεξεργασία λυμάτων

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αναβαθμίσεις σηπτικών δεξαμενών με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ

Σηπτικές Δεξαμενές / Septic tanks

Σηπτική δεξαμενή για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρές ιδιωτικές κατοικίες