συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Εταιρεία

Εταιρεία

Εταιρεία

Η Εταιρεία PROSPER HELLAS S.A. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων, βλαβερών για το φυσικό περιβάλλον.

Απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς και Τεχνικούς, που στηρίζουν με τις γνώσεις τους το στόχο της Εταιρείας, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την εξοικονόμιση των υδάτινων πόρων.

Σκοπός της Εταιρείας PROSPER HELLAS S.A. :

Ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα.

Στόχος της Εταιρείας PROSPER HELLAS S.A. :

Η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών (θάλασσες, λίμνες, πηγές, βιότοποι και άλλοι ευαίσθητοι αποδέκτες) από τις εισρέουσες τοξικές ουσίες, με γνώμονα πάντοτε τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Νόρμες και Νομοθεσία.

Η PROSPER HELLAS S.A. έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και το Μελετητικό τμήμα της, λειτουργεί στην Αθήνα.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr