συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Εταιρεία

Εταιρεία

Εταιρεία

Η Prosper Hellas είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων, βλαβερών για το φυσικό περιβάλλον.

Πραγματοποιώντας έγκυρες τεχνικές μελέτες και παρέχοντας πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας για χρήση σε διάφορες εφαρμογές των κατασκευών, των υποδομών και της βιομηχανίας, η Prosper Hellas φέρνει εις πέρας έργα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον.

Απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς και Τεχνικούς, που στηρίζουν με τις γνώσεις τους το στόχο της Εταιρείας, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.

Σκοπός :

Ο σκοπός της εταιρείας είναι ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα. Η Prosper Hellas καλύπτει με βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις, εξελιγμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες .

Στόχος της Εταιρείας :

Ο βασικός στόχος της Prosper Hellas είναι να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα επεξεργασίας υδάτων που συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα με την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Η εταιρεία δεσμεύεται να προωθεί τη χρήση βιώσιμων υλικών και την ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών (θάλασσες, λίμνες, πηγές, βιότοποι και άλλοι ευαίσθητοι αποδέκτες) από τις εισρέουσες τοξικές ουσίες, με γνώμονα πάντοτε τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Νόρμες και Νομοθεσία, είναι βασική μας προτεραιότητα.

Η PROSPER HELLAS S.A. έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και το Μελετητικό τμήμα της, λειτουργεί στην Αθήνα.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr