συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Σχεδιασμός προϊόντος

Σχεδιασμός προϊόντος

Σχεδιασμός προϊόντος

Με βάση τις τελευταίες θεωρίες και διεθνείς εμπειρίες, η Εταιρεία μελετάει και συνθέτει τα κατάλληλα προϊόντα και συσκευές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων, στα θέματα ειδικότητάς της:

  • λιποσυλλέκτες
  • διαχωριστές ελαίων και υδρογονανθράκων
  • βιολογικοί καθαρισμοί
  • φίλτρα άμμου
  • διαχωριστές τοξικής λάσπης κλπ.
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος