Ρ. Φεραίου160 &175, 56626, Συκιές, Θεσσαλονίκη

Ελληνικά
συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Είστε εδώ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η PROSPER HELLAS  παρέχει στους Πελάτες της, Επιχειρήσεις και Φορείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στα κίνητρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, διευκολύνοντάς τους να χρηματοδοτήσουν, μέσω επενδυτικών κινήτρων, τους εξοπλισμούς και τις υπηρεσίες που παρέχει σε αυτούς.

Ειδικότερα παρέχει:

  • Πληροφόρηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και μελετών Επιχειρήσεων και Φορέων ( ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου, όπως σύνταξη και υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου, του Τεχνικού Δελτίου Έργου και σχετικών με τα αντικείμενά της Μελετών.
  • Διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση, μετά την έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έως και την αποπληρωμή του.

Οι ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επιλέξιμες και επιδοτούνται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ως  απαραίτητες για την περιβαλλοντική προστασία.

Επιλέξιμοι κλάδοι  και κυρίως αυτοί που σχετίζονται με την διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων είναι:  

Υπηρεσίες σχεδιασμού μεθόδων εξυγίανσης .

Υπηρεσίες διαχείριση υγρών ρύπων & συντήρησης εγκαταστάσεων.

Διαχείριση  λυμάτων - υγρών αποβλήτων( Επεξεργασία -  Διάθεση -  Επαναχρησιμοποίηση )

Υπηρεσίες  συστημάτων  διαχωρισμού  απόνερων (λαδιών & λιπών).  

Υπηρεσίες  συστημάτων  διαχωρισμού, ελαφρών υγρών (λιπαντικών & ελαίων).

Υπηρεσίες  επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών.

Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Υπηρεσίες επεξεργασίας απόνερων από δραστηριότητες (βιομηχανικές, τροφίμων, επαγγελματικές  κουζίνες,  πλυντήρια αυτοκινήτων,  καρνάγια κ.λ.π.) .

Υπηρεσίες  επεξεργασίας όμβριων  υδάτων (οδοστρωμάτων  δρόμων, βιομηχανικών χώρων, αερολιμένων, λιμανιών κ.λ.π.) .

Υπηρεσίες,  διάθεσης,  επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών (Υιοθέτηση των απαιτούμενων από την σχετική νομοθεσία ποιοτικών χαρακτηριστικών ).

Μας εμπιστεύτηκαν

Σχετικά με εμάς

Η Εταιρεία PROSPER HELLAS S.A. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων, βλαβερών για το φυσικό περιβάλλον, στηρίζοντας την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων. Ο σκοπός της εταιρείας είναι ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας για να έχετε συνεχή ενημέρωση. Στόχος της εταιρίας μας, είναι η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών από τις εισρέουσες τοξικές ουσίες, με γνώμονα πάντοτε τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Νόρμες.

Επικοινωνία

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864