συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs