συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Νέες ΜΕΡ στην υποθαλλάσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας

Νέες ΜΕΡ στην υποθαλλάσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας

Νέες ΜΕΡ στην υποθαλλάσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας

Η ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ  πρόσφατα ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων ελέγχου ρύπανσης (ΜΕΡ) στην Υποθαλάσσια Σήραγγα ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Σε συνεργασία με τον εργολάβο επιλέχθηκαν σύγχρονοι κατά ΕΝ 858 διαχωριστές υδρογονανθράκων (ελαιοδιαχωριστές) και μονάδες καθίζησης.

Το επιστημονικό μας προσωπικό, πάντα σεβόμενο τις επιταγές των μελετητών και του εργολάβου, ανέλαβε την τεχνική καθοδήγηση για την επιλογή των βέλτιστων μοντέλων με στόχο την προστασία του Αμβρακικού κόλπου.

Νέες ΜΕΡ στην υποθαλλάσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας
Νέες ΜΕΡ στην υποθαλλάσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας
Share: 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr