συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, εγκατέστησε διαχωριστές υδρογονανθράκων της Prosper Hellas στην εργολαβία διαχείρισης ομβρίων υδάτων του Λιμένα Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ). Οι σύγχρονες μονάδες τύπου HDCP κατασκευάζονται απο GRP για μεγάλη αντοχή σε υφάλμυρο περιβάλλον ενώ τα πατενταρισμένα φίλτρα Hydrocompact© εντός τους εγγυώνται υψηλή απόδοση και συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης στον Θερμαϊκό κόλπο.

Το λιμάνι Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται, υιοθετώντας τις πρωτοποριακές τεχνικές λύσεις της Prosper Hellas.

Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
Εγκατάσταση διαχωριστών υδρογονανθράκων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
Share: 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr