συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Υγρά απόβλητα – μικροί οικισμοί και ξενοδοχεία

Υγρά απόβλητα – μικροί οικισμοί και ξενοδοχεία

Υγρά απόβλητα – μικροί οικισμοί και ξενοδοχεία
Υγρά απόβλητα – μικροί οικισμοί και ξενοδοχεία
Κατάλληλα Προϊόντα: 

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αναβαθμίσεις σηπτικών δεξαμενών με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr