συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Δρόμοι – Parking – Ευαίσθητες περιοχές

Δρόμοι – Parking – Ευαίσθητες περιοχές

Δρόμοι – Parking – Ευαίσθητες περιοχές
Δρόμοι – Parking – Ευαίσθητες περιοχές
Κατάλληλα Προϊόντα: 

Stoppol

Stoppol

Μονάδα επεξεργασίας μολυσμένων βρόχινων υδάτων στο σημείο συγκέντρωσής τους

Κατηγορία: 
Μονάδες καθίζησης - Συγκράτηση Ρύπων & Ειδικά Φίλτρα

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στράβωνος 3, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr