Προϊόντα

Θα βρείτε παρακάτω τα προϊόντα που διαθέτει η Prosper Hellas, καθώς και τη χρήση για την οποία προσδιορίζονται.

1 Ελαιοδιαχωριστές – Διαχωριστές Υδρογονανθράκων, βορβοροσυλλέκτες

 • μεγάλα έργα όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων, καρνάγια, διαλυτήρια αυτοκινήτων (χώρους αποθήκευσης “scrap”)
 • μεσαία έργα όπως συνεργεία, γκαράζ, πάρκινγκ και άλλες βιοτεχνίες
 • πρατήρια αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων

Για γενική εικόνα προϊόντων μικρών εγκαταστάσεων κάνετε Ctrl+αριστερό κλικ εδώ για dbf αρχείο.

Για γενική εικόνα προϊόντων μεγάλων εγκαταστάσεων κάνετε Ctrl+αριστερό κλικ εδώ για dbf αρχείο.

Για ειδικότερες πληροφορίες ανά κατηγορίες ερευνήστε στο δεξί μενού

2 Συσκευές εξουδετέρωσης οξέων

 • συνεργεία που χειρίζονται μπαταρίες αυτοκινήτων ή εργαστήρια

3 Λιποσυλλέκτες

 • οικίες
 • μαγειρία, “fast foods”, σουβλαντζίδικα,
 • εστιατόρια με μεσαίο ως μεγάλο αριθμό γευμάτων/ημέρα
 • παρασκευαστήρια φαγητού, γλυκισμάτων και αλλαντικών, γαλακτοβιομηχανίες και παρεμφερείς εγκαταστάσεις
 • ειδικούς λιποσυλλέκτες με αυτόματο σύστημα βιοδιάλυσης

Για γενική εικόνα προϊόντων λιποσυλλεκτών κάνετε Ctrl+αριστερό κλικ εδώ

Για ειδικότερες πληροφορίες ανά κατηγορίες ερευνήστε στο δεξί μενού

4 Μικρές μονάδες βιολογικών καθαρισμών

 • κατοικίες
 • συγκροτήματα κατοικιών
 • μικρά χωριά μέχρι 500 ισοδύναμων κατοίκων

5 Σηπτικοί βόθροι

 • κατοικίες
 • συγκροτήματα κατοικιών