Εφαρμογές

Ελαιοδιαχωριστής – Διαχωριστής υδρογονανθράκων – ελαιοσυλλέκτης

Διαστασιολόγηση διαχωριστή (βορβοροσυλλέκτη, λασποσυλλέκτη, διαχωριστή υδρογονανθράκων) με βάση τις ευρωπαϊκές νόρμες 858-1 και 858-2. Το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί και με τις προτεινόμενες συσκευές που θα επιλέγονται με βάση τις επιλεχθείσες λύσεις.

Υπολογισμός λιποσυλλέκτη

Διαστασιολόγηση λιποσυλλέκτη με βάση τις ευρωπαϊκές νόρμες 1825-1 και 1825-2.